Kadeti koji su stekli pravo nastupa na Europskom prvenstvu za mlade u Poreču

Prema odluci HŠS na Europskom prvenstvu za mlade u Poreču mogu o svojem trošku nastupiti mladi šahisti koji se na prvenstvu Hrvatske plasiraju do 5. mjesta, a za plasirane do 10. mjesta potrebna je suglasnost HŠS. Sukladno tome naš savez … Continue reading “Kadeti koji su stekli pravo nastupa na Europskom prvenstvu za mlade u Poreču”